Regelrevidering

Remiss 1, regelrevidering 2027 agility

Formulär för remissomgång

Remissinstanser allmän hundsport

Nu drar det igång!

Det är dags att börja kolla på reglerna inför regelrevideringen 2027. Våra svenska agilityregler är grunden för hela Agilitysverige. Därför är det viktigt att vi tillsammans samtalar om vilka utmaningar och möjligheter vi har framför oss.

Ett gediget arbete väntar och vi i regelkommittén hoppas att vi tillsammans genom en demokratisk process med två remissomgångar kommer att ha tagit fram ett regelförslag som är väl genomarbetat inför nästkommande regelperiod.

Ta del av de dokument vi tagit fram för att få en bild över det kommande arbetet, vilka remissinstanser som kommer tas i beaktande och hur du kan göra för att komma med förslag till revideringen.

Fortlöpande information kommer att finnas på Svenska Agilityklubbens hemsida under Regler 》Regelrevidering. Information kommer också att läggas ut via facebook-gruppen ”SAgiK Regelrevidering 2027”.

Frågor hänvisas till regler@sagik.se.

// Regelkommittén genom Mia Wikström

 

Regelkommittén inför regelrevidering 2027

Mia Wikström
Håkan Ericson
Yvonne Ahlin
Emilie Billander
Elina Sjölander