Utbildningar

Svenska agilityklubben har ansvaret för all utbildning inom agility. Det innebär ansvar för utbildningsplaner för domare, tävlingsledare, A1- samt A2-instruktörer och agilitylärare. Det är viktigt att alla klubbar som bedriver agilityverksamhet också ska kunna utbilda eller låta utbilda instruktörer, tävlingsledare och domare samt att behovet av nya funktionärer därmed kan tillgodoses.

Inom Svenska Agilityklubben ligger huvudansvaret för utbildningar hos Utbildningskommittén.