Utbildningar

SAgiK har ansvaret för all utbildning inom agility. Det innebär ansvar för utbildningsplaner för domare, tävlingsledare, A1- samt A2-instruktörer och agilitylärare. Viktigt är att alla klubbar som bedriver agilityverksamhet också ska kunna utbilda eller låta utbilda instruktörer, tävlingsledare och domare samt att behovet av nya funktionärer därmed kan tillgodoses. Ambitionen är att vårda arvet från SBK och fortsätta utvecklingen av utbildningarna av funktionärer i agility.

Inom SAgiK ligger huvudansvaret för utbildningar hos Utbildningskommittén.