FAQ för lag

Eftersom många tävlande och arrangörer hör av sig med frågor angående lag, främst reglerna kring fria byten, har vi valt att arbeta fram denna FAQ. Den är framtagen utifrån de frågor vi fått gällande kvalregler för SM 2020. ( FAQ gäller bara kvalregler till SM 2020 )

Det är fullt möjligt att tolka de officiella reglerna på annat sätt än SAgiK valt att göra ihop med SM-reglerna och på grund av det sena förtydligande kan vi inte straffa folk för det som varit, då vi utgår från att de trott att de agerat i enlighet med reglerna. Från och med nu (2019-09-30) gäller de svar som tävlingskommittén och styrelsen arbetat fram.

 

FAQ Lagdeltagande

1 – Om vi har tagit en pinne med vårt ”ordinarie” lag – är det möjligt att ta in en reservhund vid något tillfälle på grund av jobb eller andra förhinder utan att vi förlorar SM-pinnar?

Ja, det är fullt möjligt att byta till ett annat lagekipage då det är lagnamnet som tävlar och samlar SM-pinnar.

2 – Ifall någon av våra ordinarie lagekipage (förare samt hund) inte skulle kunna delta vid något tillfälle på grund av jobb eller dylikt – har man möjlighet att sätta in en reserv vid det tillfället under förutsättning att reservhunden inte tävlar i annat lag under uttagningsperioden?

Enligt de nya reglerna så är bytet helt ok även om reservhunden tävlat i ett annat lag under kvalperioden. Det enda hindret är att en hund inte kan tävla i två lag under samma tävlingsdag.

3 – Kan man använda sig av en reservhund vid flera tävlingar? Och måste det i så fall vara samma reservhund?

Ja, det kan man och det måste inte vara samma hund varje gång. Fördelen med den nya regeln är att man kan använda flera reservhundar utan att man förhindrar dessa eller den hunden som för tillfället inte kan vara med i sitt lag från att tävla lag igen. Det
ska inte straffa sig att få en skadad hund eller förhinder för en lagtävling.

4 – Får man tävla med olika ekipage olika tävlingsdagar (får alla fyra vara olika)?

Om laget väljer att tävla med olika hundar olika tävlingsdagar är det ok. Förändringen ska vara administrerat vid anmälning och det är den laguppsättning i Agilitydata som anmäls till tävlingen som gäller. Vid en tvådagarstävling räknas en tävlingsdag som en
tävling och därför kan man ha två laguppsättningar under en tävlingshelg, till exempel en uppsättning på lördagen och en uppsättning på söndagen.

5 – Om en hund skadar sig i lopp 1 kan en reserv sättas in i dagens övriga lopp?

Nej, det står i våra officiella regler att ett lag består av 3-4 hundar och tar man in en ny hund efter att ett lopp körts så blir det fler än 3-4 hundar i laget. Därför är det bytet inte ok. Byten sker inför en tävling. Däremot är det möjligt att göra ett byte inför söndagens tävling om en hund skadar sig på lördagen då tvådagarstävlingar består av just två tävlingar. Bytet behöver bara meddelas till arrangören.

6 – Går det att tävla lag med olika laguppsättningar under en och samma tävlingsdag?

Nej. Lag kan bara bestå av 3-4 hundar under en och samma tävlingsdag enligt våra
officiella agilityregler.

7 – Kan min hund och hennes lagkompis dela på platsen som reserver t.ex. min hund springer agilityklasserna och den andra hunden hoppklasserna?

Nej. Ett lag kan bara bestå av 3-4 hundar. Skulle olika hundar tävla olika klasser samma dag kommer laget att bestå av fler än 3-4 hundar och stöds därför inte av våra officiella agilityregler.

8 – Är det lagnamnet som samlar pinnar? För att dra det till sin spets – skulle man kunna kvala med ett lag och sen tävla SM med ett helt annat?

Vi utgår från att ett lag bestående av 3-4 hundar vill tävla ihop och hålla samman under en hel kvalperiod. Men om någon önskar att göra på annat sätt så är det helt möjligt enligt de nya reglerna.

9 – Får en och samma hund under kvalåret tävla för olika lag och ta SM-pinnar till flera olika lag (förutsatt att hunden tävlar med olika lag olika tävlingsdagar)?

Om man vill och hittar lagkamrater som tycker det är ok finns inga hinder för detta.

10 – Får min hund (färdigkvalad med sitt lag) hoppa in som reserv i ett annat lag?

Ja, om det känns ok för övriga så finns det inget i reglerna som förhindrar detta. Däremot kan en hund endast tävla i ett lag på SM.

11 – Är enda begränsningen att man inte får tävla i olika lag på en och samma tävlingsdag?

Ja. Precis som tidigare kan en hund inte ingå i två lag samtidigt och kan därför inte tävla i två olika lag under samma tävlingsdag.

12 – Hur sent kan man gå in och ändra laguppställningen? Ett lag hade två hundar på plats och övriga lagdeltagare dök aldrig upp. På plats fanns hund som inte tävlade den dagen. Hade den hunden kunnat gå in i laget så de blev tre och kunde starta?

Fram till sista anmälningsdagen kan man ersätta ekipage i laget av valfri anledning. Efter sista anmälningsdagen så kan lag där ekipage har intyg enligt reglerna ersätta med ett nytt ekipage. Intyg ska senast lämnas in dagen innan tävlingsdagen påbörjas till arrangör. Byte av lagmedlem utan giltig anledning kan inte krävas av arrangören efter att anmälningstiden har löpt ut.

13 – Kan ett ekipages förare bytas ut och tävlas av en annan förare i laget någon gång? Och att man anmält laget med reservföraren vid detta tillfället?

Denna reglering har inte tidigare funnits i reglerna men kutym är att vem som tävlar med hunden spelar mindre roll och att byten av förare kan ske även under tävlingsdagen.

14 – Kommer inte vitsen med att tävla lag och lagkänslan att försvinna om man får hålla på och byta hur som helst?

Det kan inte vara upp till reglerna att avgöra hur och med vilken känsla man vill tävla lag. Det är ni som tävlande som avgör hur ni vill tillämpa reglerna och hur mycket. Vårt tips är att hitta lagkamrater som delar samma målsättning med att tävla lag och som har lika värderingar.

Föregående nyhet

Agility-SM 2020

Våra huvudsponsorer