Fortsatt tävlingsförbud

Agilityklubbens styrelse har beslutat att behålla tävlingsförbudet för officiella tävlingar enligt tidigare beslut, till och med 31 juli.
Vi har tagit i beaktande att FHM tillåter resor längre än 2 timmar.
Notera beslut från SKK, 10 juni; ”En utställning, tävling, prov eller beskrivning är att anse som en offentlig tillställning och tillämpningen ska vara att det totala antalet personer som närvarar vid tillställningen inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte.”

Nästa nyhet

Protokoll möte nr 3

Våra huvudsponsorer