LLU 2022

På grund av omständigheter som vi inte kunnat påverka så kommer LLU att flyttas från Tångahallen i Vårgårda till Torvalla Arena i Västra Torup.

LLU kommer att gå av stapeln samma datum som innan dvs 6-8 maj 2022. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta ställer till men vi har på kort tid försökt att hitta en lösning. Detta är också anledningen till att det varit förseningar med information.

Det kommer regler på hemsidan och inbjudan i AGIDA senast onsdag kväll 9 februari. Under vecka 6 kommer det även skapas ett evenemang på Facebook. I evenemanget kommer löpande information och läggas upp.

För LLU 2023 och framåt kommer möjligheten att få mer geografisk spridning att undersökas.

Har ni några frågor får ni gärna vända er till landslag@sagik.se

Våra huvudsponsorer