SM-regelrevidering

Foto: Josefin Mälman

 

 

Styrelsen har beslutat att följa trenden med regelrevidering även för SM-reglerna. Tidsplanen är att de nya reglerna kommer att börja tillämpas till kvalificieringsperioden 2021. Alla agilityutövare har rätt att uttrycka sin åsikt och vi ser fram emot ett lika stort engagemang för SM-reglerna som för våra officiella regler! Sista dagen att besvara formuläret är 31 mars 2020.

 

SM-formuläret

Tidsplan SM-regelrevidering

AKTION

 

DATUM
Synpunkter på gällande regelverk via formulär.

 

Februari-Mars 2020
TK sammanställer förslagen.

 

April 2020-Maj 2020
SAgiKs styrelse behandlar TKs sammanställning.

 

Juni 2020
TK justerar utifrån styrelsens beslut.

 

Juli 2020
Remissutskick – ja eller nej via formulär

 

 Augusti 2020 – September 2020
TK sammanställer remissyttranden. Oktober 2020-November2020
TK tar fram ett färdigt förslag till nytt regelverk i samarbete med SAgiKs styrelse.

 

December 2020
Styrelsen tar beslut.

 

Januari 2021
TK justerar utifrån styrelsens beslut.

 

Februari 2021
Publicering av det nya regelverket.

 

Mars 2021

 

Nästa nyhet

Remissomgång 2

Våra huvudsponsorer