Remissomgång 2

1 januari 2022 kommer nya agilityregler att börja gälla, och just nu är vi mitt uppe i remissomgång 2. Sista svarsdatum är 1 mars 2020 och svarsformuläret hittar du under regler – regelrevidering.

Regelrevideringsgruppen

Föregående nyhet

SM-regelrevidering

Våra huvudsponsorer