Tävlingsledarutbildning

Aktuella utbildningar

Krav för deltagande på tävlingsledarutbildning

  • Medlem i SKK-ansluten klubb.
  • Rekommenderad av styrelsen i klubb där eleven är medlem.
  • Bör ha tävlat klass 1-3.
  • Funktionärserfarenhet från minst 3 agilitytävlingar.

Kursmaterial tävlingsledarutbildning

Nytt tävlingsledarkompendium – Vägledning för arrangörer av agilitytävlingar
Kompendiet för tävlingsledare har nu uppdaterats för att överensstämma med de nya agilityreglerna. Texten i övrigt har också reviderats. För att bättre motsvara innehåll och funktion har dokumentet även bytt namn till Vägledning för arrangörer av agilitytävlingar.
Observera att aktuella anvisningar angående ansökan om tävling med mera återfinns på Svenska Agilityklubbens webbplats under Tävling.

Information, reviderad 2021

Utbildningsplan, reviderad 2023

Intyg

FAQ TL-utb_version 2