Ansökan om utländsk domare

Utländska domare på svenska tävlingar berikar agilitysverige, men det kräver lite extra planering. Eftersom det inte existerar något gemensamt uppdaterat domarregister måste SKK först kontrollera aktuell status för domarens auktorisation hos hemlandets kennelklubb. Detta gäller även för domare från våra nordiska grannländer.

Kontrollen måste göras varje gång en utländsk domare dömer i Sverige, dvs även om domaren i fråga har dömt i Sverige tidigare. Motsvarande hantering sker från andra länders kennelklubbar när svenska agilitydomare dömer utomlands.

För att ansöka om att använda utländsk domare, skicka ett mejl till kansli@sagik.se med följande information:

 • Arrangörsklubb
 • Tävlingsdatum – startdag och slutdag
 • Tävlingsort
 • Typ av tävling
 • Klasser
 • Ditt namn
 • Epost-adress eller telefonnummer som vi kan nå dig på
 • Namn på domaren
 • Vilket land domaren kommer ifrån
 • Domarens mailadress ( NYTT och viktigt )
 • Domarens mobilnummer med landsnummer ( NYTT och viktigt )
 • Eventuell ytterligare information/kommentar

Ansökan ska vara kansliet tillhanda senast 3 månader innan aktuell tävling för domare utanför norden, och senast 2 månader för domare inom norden.

Länk till svenska regler och vad som skiljer våra svenska regler från internationella