Vanliga frågor om regler

 

Omloppsregeln

Från 1 januari 2017 införs en ny regel angående omlopp. Förändringen gäller endast hur resultatet i omloppet beräknas. Avsikten är att omlopp ska upplevas som mer rättvist. En hund ska därför inte kunna få färre banfel i omloppet än den fick i det första loppet.

Som tidigare är det domaren som beslutar att omlopp ska ske. Omloppet bedöms på vanligt sätt av domaren, men för det slutliga resultatet gäller att antalet banfel aldrig kan bli lägre än i det första loppet.

Om hunden fick X banfel i det första loppet, eller fram till dess att det första loppet avbröts, och Y banfel under omloppet så räknas det största talet av X och Y som slutresultat.

Tabellen illustrerar hur banfel i ett omlopp beräknas i olika fall:

tabell

Eftersom tiden fortfarande börjar om från noll i ett omlopp så bortfaller eventuella tidsfel från det första loppet. Tiden, och eventuella tidsfel, i omloppet gäller för slutresultatet.

 

Domarnyheter från och med 2017

Hindernyheter från och med 2017