Likabehandlingspolicy

Svenska Agilityklubben arbetar för:

att verksamheten ska präglas av jämlikhet och likabehandling.

att varje fråga och beslut i styrelsen och i kommittéerna ska hanteras utifrån ett likabehandlingsperspektiv.

att verksamheten i möjligaste mån planeras på ett sådant sätt att alla kan delta.

att en diskussion om likabehandling fortlöpande hålls inom organisationen.

att dess funktionärer är medvetna om vilka attityder och värderingar man förmedlar till medlemmarna.

att följa upp kränkande händelser och förhindra att liknande situationer uppstår.

att genom attitydförändrande arbete stävja diskriminering inom den egna organisationen.