Agilitydomare

Utbildning till agilitydomare

Aktuella utbildningar och material till domarutbildning finns under utbildning.

Upprätthålla domarauktorisation

För att en domare ska behålla sin auktorisation krävs att den dömer två (2) domardagar om året.

Honnörsdomare

I nedan dokument finner ni Svenska Agilityklubbens riktlinjer för honnörsdomare.

Riktlinjer för honnörsdomare