Agilitydomare

Utbildning till agilitydomare

Aktuella utbildningar annonseras under På Gång.

Material till domarutbildning finns under Utbildning.

Ersättning till agilitydomare

SAgiK rekommenderar att både domare och arrangör följer avtal mellan domare och arrangör. Arvoden lyder under skattelagen.

AgilityArvodeKommentar
Agilitydomare5 kr/anmälda starter* dock lägst 650 kr/dag*Ersättningen gäller antalet på startlista i klass domare dömer när tävlingen är lottad.