Agilitydomare

Utbildning till agilitydomare

Aktuella utbildningar och material till domarutbildning finns under utbildning.

Upprätthålla domarauktorisation

För att en domare ska behålla sin auktorisation krävs att hen varje år dömer minst 150 starter fördelat på minst två (2) tävlingsdagar.

Honnörsdomare

I nedan dokument finner ni Svenska Agilityklubbens riktlinjer för honnörsdomare.

Riktlinjer för honnörsdomare