Ommätning av hund

Enligt de svenska agilityreglerna gäller följande:

Inmätt eller slutmätt hund kan mätas om efter ansökan hos SAgiK. Ommätningen utförs av tre auktoriserade agilitydomare enligt SAgiKs anvisningar. En inmätt hund mellan 18 och 24 månaders ålder kan mätas om en gång. Slutmätt hund kan mätas om en gång. Därefter är mätresultatet definitivt.

SAgiKs anvisningar för ommätning hittar du här. I dokumentet finns en förklaring över hur du som önskar ommätning ska gå tillväga. Dokumentet beskriver även hur ommätningen ska gå till.