Ommätning av hund

Enligt de svenska agilityreglerna gäller följande:

Inmätt eller slutmätt hund kan mätas om efter ansökan hos agilityklubben. Ommätningen utförs av tre auktoriserade agilitydomare enligt Svenska Agilityklubbens anvisningar. En inmätt hund mellan 18 och 24 månaders ålder kan mätas om en gång. Slutmätt hund kan mätas om en gång. Därefter är mätresultatet definitivt.

Anvisningarna för ommätning hittar du här. I dokumentet finns en förklaring över hur du som önskar ommätning ska gå tillväga. Dokumentet beskriver även hur ommätningen ska gå till.

Klicka på bilden nedan för att få en översikt av olika situationer och vad som gäller.