Tävlingsledarutbildning

Aktuella utbildningar

SAgiK Malmlö bjuder in till tävlingsledarutbildning agility

Plats: Skabersjö stationsväg 59

Tid: Lördag 7/5, 09.00-16.00, Söndag 8/5 08.00-15.00

Kursledare: Kathrin Runge, SAgiK

Kostnad: 1 200:- Då ingår frukot och fika båda dagarna. Lunch medtages. Lunchpaus 12.00-13.00

Anmälan & frågor till: Kathrinrunge92@gmail.com

Anmälan ska innehålla namn, personnummer, adress, telefon, e-post, klubbtillhörighet,  rekommendation från klubbstyrelsenoch adress som fakturan för kursen ska skickas till.

Krav för deltagande på tävlingsledarutbidningen

  • Medlem i SKK-ansluten klubb.
  • Rekommenderad av styrelsen i klubb där eleven är medlem.
  • Funktionärserfarenhet från minst 3 agilitytävlingar.
  • Bör ha tävlat i klass 1–3

För att bli godkänd tävlingsledare måste du delta på teoripassen, göra det skriftliga provet  och ha svarat minst 90% rätt på frågorna.

Du ska också utföra två praktiska prov.

1.Du ska gå bredvid en auktoriserad TL på officiell tävling och delta i allt arbete runtomkring  tävlingen.

2.Du ska arrangera och tävlingsleda en inofficiell tävling som i upplägg ska vara så lik en  officiell tävling som möjligt. Arrangemanget ska övervakas och godkännas av en examinator.

 

Krav för deltagande på tävlingsledarutbildning

  • Medlem i SKK-ansluten klubb
  • Rekommenderad av klubbstyrelsen
  • Bör ha tävlat klass 1-3
  • Funktionärserfarenhet från minst 3 agilitytävlingar
  • Egen tävlingserfarenhet i agility
  • Datum för praktiskt prov bör vara klart före kursstart​

Kursmaterial tävlingsledarutbildning

Nytt tävlingsledarkompendium – Vägledning för arrangörer av agilitytävlingar
Kompendiet för tävlingsledare har nu uppdaterats för att överensstämma med de nya agilityreglerna. Texten i övrigt har också reviderats. För att bättre motsvara innehåll och funktion har dokumentet även bytt namn till Vägledning för arrangörer av agilitytävlingar.
Observera att aktuella anvisningar angående ansökan om tävling med mera återfinns på Svenska Agilityklubbens webbplats under Tävling.

Information, reviderad 2021

Utbildningsplan, reviderad 2021

Intyg