Mätintyg

Mätintyg ska kunna uppvisas i pappersform. Godkänt mätintyg är antingen inskrivet i tävlingsbok eller separat mätintyg godkänt av Svenska Agilityklubben. Det är tävlandes eget ansvar att tillhandahålla med mätintyg vid mätning. Intyget finns att hämta här:
Mätintyg