Styrelsekalender

Kommande styrelsemöten

2018

22 oktober

10-11 november

2019

16 mars (preliminärt datum) – SAgiK årsmöte