Regelrevidering

Den 1 januari 2022 börjar nya regler gälla för agilitysporten, och regelgruppens arbete är nu i full gång. Vi hoppas att alla agilityaktiva runt om i landet ska engagera sig i detta och vill nu ge möjligheten att komma med förslag till regeländringar eller uppmärksamma oklarheter.

Du har möjlighet att maila dina förslag till regler@sagik.se fram till 31 dec 2018.
Vi önskar under hösten 2018 också att sätta ihop regelgrupper med geografisk spridning. Om du under denna period känner att du är intresserad av att vara med och arbeta i regelgruppen, så meddela också detta till regler@sagik.se.

Regelkommittén
Kristin Tuomisto, sammankallande i regelkommittén

Regelrevideringsgrupp 2018

Kristin Tuomisto
Håkan Ericsson
Yvonne Ahlin
Lena Holmqvist
Oliver Rasmusson

Detta händer i regelrevideringen 
Tidsplan för regelrevideringsarbetet kommer att publiceras här.

Under november-december månad 2018, kommer ett första remissutskick att ske till klubbar. Håll utkik efter detta!