Regelrevidering

Under 2018 påbörjas arbetet med regelrevideringen inför de regler som börjar gälla 2023.