Informationsutskick till dig som funktionär

2018-01-11 Information om blåbärsklass och tävlingsbok, med mera

Det dyker nu och då upp frågor om hur olika regler och riktlinjer ska tolkas vid både officiella och inofficiella agilitytävlingar. Över en tid är det några frågor som återkommit och som vi nu vill försöka bringa klarhet i.

Blåbärsklass 

Utifrån djurskydd och hundarnas välmående har SAgiK tidigare angett rekommendation att hunden inte bör vara under 15 månader för att delta i ”Blåbärsklass”.
Åldersgränsen är satt med hänsyn tagen till de risker som finns av för tidigt och för mycket träning, respektive tävlande med unga hundar som ännu inte är fullt utvecklade fysiskt och psykiskt.
SAgiK förstärker skrivningen om hundens ålder till att hunden ska ha uppnått lägst 15 månader för att delta i så kallad Blåbärsklass. För inofficiell tävling ska hunden ha uppnått minst 18 månader för att få delta.

Domares eget tävlande

För att domaren själv ska kunna tävla vid ett arrangemang där man själv är med och dömer så är det av största vikt att domaren inte på något vis kan upplevas få en fördel gentemot övriga tävlande. Av Regler för agilitytävlingar, punkt 1.12 Funktionärer, Domare, framgår att efter överenskommelse med arrangören har domare möjlighet att tävla under samma tävlingsdag som hen dömer, dock inte i samma klass/klasser som domaren dömer eller har ritat banan till.
Andemeningen i reglerna är att domare som dömer och tävlar samma dag inte på något sätt eller i någon del varit delaktig i banans utformning. Det är alltså inte tillräckligt att flytta ett hinder eller två i banan för att domaren ska kunna tävla.
Det är av största vikt att vi alla hjälps åt att följa reglerna så vi inte riskerar en återgång till grundregeln där domare inte gavs möjlighet att tävla och döma samma dag.

Regelverket ger domaren möjlighet att tävla samma dag som domaren dömer och det är viktigt att vi är rädda om den förmånen.

Domare tar hjälp av extern person

SAgiK vill påminna om att det är domaren som dömer det domaren ser. Att till exemepel be sekretariatet att vara uppmärksamma på om en hund river ett hinder eller gör något annat fel på banan som domaren inte ser, och om så sker meddela domaren det inträffade felet är inte ett korrekt förfarande.

Diskvalificering 

Diskussionen om huruvida ekipaget ska diskvalificeras för att föraren bär så kallad belöningskjol med fickor eller magväska har varit uppe vid flertalet tillfällen. Domare som diskar dessa ekipage hänvisar då till att hunden vet att belöningen finns i ficka eller midjeväskan.
Regler för agilitytävling, punkt 3.7 Diskvalificering, är tydliga avseende i vilka situationer ekipage blir diskvalificerat. I detta finns angett att belöning inte får bäras i handen eller vara synligt på banan. Det finns inte angett på vilket vis leksaken får gömmas på kroppen och det finns därmed inget utrymme för domare att skapa egna orsaker för diskvalificering.

Tävlingsbok

SAgiK påminner om att tävlingsboken ska fortsatt finnas kvar och den ska också användas. Förare är skyldig att uppvisa tävlingsbok med gällande mätintyg och tävlingsledare är skyldig att registrera och vidimera uppflyttningspinnar och meriter i tävlingsboken. Om föraren har glömt tävlingsboken ska pinnen eller certet ändå delas ut och kan då skrivas in i efterhand.

Utländska tävlande

Ekipage från andra länder som önskar tävla i storlekarna XS och L ska mätas in och den svenska mätningen ska registreras i SAgiK Tävling samt i en svensk tävlingsbok. Utländska ekipage tävlar på samma villkor som de svenska och kan erövra såväl uppflyttningspinnar som meriter i Sverige. Dessa ska registreras i tävlingsboken som för alla andra tävlande. Det är upp till hemlandet att avgöra om de godkänner meriterna eller inte.

Vänliga hälsningar,
Svenska Agilityklubbens styrelse

2017-08-30  Information om domares önskemål och arbetsdag, samt angående utländska tävlande

Domarna har fått ett utökat uppdrag i och med att vi går över till mer digitalisering av agilityn i samtliga delar. Sedan årsskiftet ska mätning av hundar även läggas in i SAgiK-tävling. Flertalet domare upplever att det kan ta mycket tid då det ofta kan vara tidsbrist mellan mätning och domaruppdraget på själva tävlingsplatsen.

Mätningen av hunden bör verifieras och läggas in på plats. 
En annan tidstjuv är att det på många klubbar i landet är en otillräcklig Wi-Fi uppkoppling vilket gör systemet långsamt. Det finns därför ett önskemål om att domarna kan få hjälp med denna uppgift av arrangören. Det behöver inte vara en TL som lägger in hundarna utan det kan vara en utsedd funktionär som kan hjälpa till med det. Domaren loggar i så fall in sig i systemet och överlämnar de tävlingsböcker som domaren har signerat aktuell mätning i.

Det är viktigt att arrangören tar hänsyn till hur domarens arbetsdag ser ut. Kom ihåg när ni planerar tidsschemat för klasserna att domaren ofta både bygger bana och mäter hundar så att tiden mellan klasserna ofta försvinner i annat än rast. Det är viktigt att se till att varje domare får både matrast och möjlighet att gå på toaletten under tävlingsdagen.
Om arrangören vill utöka tävlingen genom att lägga till klasser så måste domaren först tillfrågas om hen kan döma fler klasser eller om fler domare behövs.
Om arrangören, efter att ha tillfrågat domaren, lägger till ytterligare klasser så ska alla som redan anmält sig till tävlingen kontaktas för att få möjlighet att anmäla sig till de nya klasserna. Tävlingen måste hållas öppen ytterligare 5 dagar så alla får chans att anmäla sig.
Arrangören är den som ska tillhandahålla mätsticka och chipläsare för mätning och kontroll av hundens identitet. Arrangören ska också tillhandahålla mäthjul så domaren kan mäta banan.

Information om regler för utländska hundar som vill tävla i svenska storlekar

Utländska hundar som vill delta på nationella tävlingar i Sverige kan välja att tävla i våra nya storlekar. Utländska hundar ska mätas in av svenska domare och domaren ska signera och låsa mätningen i systemet precis som för de svenska hundarna.I övrigt är det hemlandets mätning som gäller och svenska domare får inte mäta om hundar från till exempel medium till small eller large till medium. Det är bara de nya storlekarna XS eller L som kan ändras för att tävla i nationella tävlingar i Sverige.

Enligt de svenska reglerna kan hundar i XS och L erövra pinnar och certifikat och det är upp till hemlandet att godkänna de erövrade meriterna.

De olika storlekarna är:

  • XS för hundar vars höjd är under 28 cm
  • S för hundar vars höjd är under 35 cm
  • M för hundar vars höjd är mellan 35 och 43 cm
  • L för hundar vars höjd är mellan 43 och 50 cm
  • XL för hundar vars höjd är över 43 cm
Varma hälsningar
Styrelsen