Informationsutskick till dig som funktionär

2017-08-30  Information om domares önskemål och arbetsdag, samt angående utländska tävlande

Domarna har fått ett utökat uppdrag i och med att vi går över till mer digitalisering av agilityn i samtliga delar. Sedan årsskiftet ska mätning av hundar även läggas in i SAgiK-tävling. Flertalet domare upplever att det kan ta mycket tid då det ofta kan vara tidsbrist mellan mätning och domaruppdraget på själva tävlingsplatsen.

Mätningen av hunden bör verifieras och läggas in på plats. 
En annan tidstjuv är att det på många klubbar i landet är en otillräcklig Wi-Fi uppkoppling vilket gör systemet långsamt. Det finns därför ett önskemål om att domarna kan få hjälp med denna uppgift av arrangören. Det behöver inte vara en TL som lägger in hundarna utan det kan vara en utsedd funktionär som kan hjälpa till med det. Domaren loggar i så fall in sig i systemet och överlämnar de tävlingsböcker som domaren har signerat aktuell mätning i.

Det är viktigt att arrangören tar hänsyn till hur domarens arbetsdag ser ut. Kom ihåg när ni planerar tidsschemat för klasserna att domaren ofta både bygger bana och mäter hundar så att tiden mellan klasserna ofta försvinner i annat än rast. Det är viktigt att se till att varje domare får både matrast och möjlighet att gå på toaletten under tävlingsdagen.
Om arrangören vill utöka tävlingen genom att lägga till klasser så måste domaren först tillfrågas om hen kan döma fler klasser eller om fler domare behövs.
Om arrangören, efter att ha tillfrågat domaren, lägger till ytterligare klasser så ska alla som redan anmält sig till tävlingen kontaktas för att få möjlighet att anmäla sig till de nya klasserna. Tävlingen måste hållas öppen ytterligare 5 dagar så alla får chans att anmäla sig.
Arrangören är den som ska tillhandahålla mätsticka och chipläsare för mätning och kontroll av hundens identitet. Arrangören ska också tillhandahålla mäthjul så domaren kan mäta banan.

Information om regler för utländska hundar som vill tävla i svenska storlekar

Utländska hundar som vill delta på nationella tävlingar i Sverige kan välja att tävla i våra nya storlekar. Utländska hundar ska mätas in av svenska domare och domaren ska signera och låsa mätningen i systemet precis som för de svenska hundarna.I övrigt är det hemlandets mätning som gäller och svenska domare får inte mäta om hundar från till exempel medium till small eller large till medium. Det är bara de nya storlekarna XS eller L som kan ändras för att tävla i nationella tävlingar i Sverige.

Enligt de svenska reglerna kan hundar i XS och L erövra pinnar och certifikat och det är upp till hemlandet att godkänna de erövrade meriterna.

De olika storlekarna är:

  • XS för hundar vars höjd är under 28 cm
  • S för hundar vars höjd är under 35 cm
  • M för hundar vars höjd är mellan 35 och 43 cm
  • L för hundar vars höjd är mellan 43 och 50 cm
  • XL för hundar vars höjd är över 43 cm
Varma hälsningar
Styrelsen