Tävlingsavgifter

Avgift till Svenska Agilityklubben

En del av anmälningsavgiften går till Svenska Agilityklubben. Avgiften finansierar de kostnader Svenska Agilityklubben har för att driva klubben och erbjuda service till alla agilityaktiva. Det gäller landslaget, SM, utbildningar av både agilitydomare och agilitylärare samt kostnader för bland annat en kanslist.

Stambokföringsavgift – registrering av agilityresultat i SKKs databas

SKKs centralstyrelse har beslutat att alla officiella tävlingsresultat inom organisationen ska registreras i SKKs databas (stambokföras) från 2014-01-01. Observera att beslutet om registrering inte har något samband med beslutet om huvudmannaskap för agility. Registrering av samtliga officiella resultat innebär en stor förändring för agility eftersom enbart nollresultat i klass 3 har registrerats tidigare.

För att undvika negativa konsekvenser för agilityverksamheten infördes en lägre stambokföringsavgift speciellt anpassad för agility. Avgiften är 10 kr från 2021-01-01 jämför med den ordinarie avgiften för vid digital resultatrapportering som är 40 kr. Flera lopp med samma hund under samma tävlingsdag genererar endast en stambokföringsavgift samt att resultat från lagklass inte kommer att registreras av SKK.

Tilläggsavgift

Från och med 2020-01-01 är det tidigare inomhustilläget förändrat till en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften får tas ut vid inomhusarrangemang och/eller arrangemang på extern plats.

 

 Frågor skickas till: Tävlingskommitén

Anmälningsavgifter och administrativa avgifter

KlassAnmälningsavgiftAvgift till SAgiK
Klass 1-3 nationell80 kr25 kr
Klass 3 internationell75 kr20 kr
Lagklass70 kr per startande hund10 kr per startande hund
SM (individuellt)350 kr15 kr / per cup
SM (lagklass)150 kr per startande hund10 kr per hund / cup
Inofficiell ind. klassvalfri15 kr