Lag

Nya SM-kvalregler för lag 2020.

ÄNDRINGAR I LAG UNDER KVALPERIOD
1. Upplösning av lag under aktuell kvalificeringsperiod ska godkännas av samtliga förare i laget (det vill säga en ifylld e-postblankett per förare).
2. Lag får byta ut hund under kvalperioden. Det är lagnamnet som kvalar och den sammansättningen som existerar i Agilitydata.
3. Det vinnande laget från året innan är direktkvalade till nästföljande SM. För att räknas som direktkvalat ska laget fortfarande bestå av de vinnande lagekipagen men ett(1) byte är tillåtet på grund av medicinska skäl som kan gälla hos hund eller förare.
4. Det direktkvalade laget kan välja att kvala till SM med andra lagmedlemmar än den sammansättningen som vann SM men då gäller vanliga kvalregler, dvs. att ta 6 SM-pinnar varav tre (3) SM-pinnar i agilitylagklass och tre (3) pinnar i hopplagklass.

Laget själva bestämmer vilka hundar som ska tävla på vilken tävling. Vill man byta ut någon hund så gör man det själv i Agilitydata, till respektive tävling. Det är lagnamnet som samlar SM-pinnar, och lagmedlemmarna själva bestämmer vilka hundar som kommer att tävla också på SM. En hund kan inte vara med i flera lag samtidigt, men möjligheten finns, att byta från ett lag till ett annat under innevarande period, utan att någon förlorar SM-pinnar.

Den anmälda laguppställningen gäller för respektive tävling, men du har möjlighet att byta ut hund/hundar fram till sista anmälningsdag utan särskild anledning. Efter sista anmälningsdag har du rätt byta ut hund/hundar fram till dagen före tävling, enligt följande:

  • hund som före tävlingen insjuknar, skadas eller avlider – vilket ska kunna styrkas av veterinär; skador på hundens rörelseapparat kan även styrkas av person med adekvat specialistutbildning
  • tik vars förare önskar lämna återbud på grund av löp, vilket ska kunna styrkas av intyg vidimerat av två ojäviga personer
  • hund vars förare är sjuk eller skadad, vilket ska kunna styrkas av läkarintyg
    Intyg ska vara tävlingsledaren tillhanda senast dagen före tävling.

    För återbetalning av start, se §1.9 i de officiella agilityreglerna.

Från och med SM-kvalperioden 2019-20 anmäls endast upplösning av ett lag och dess lagnamn till tävlingskomittéen. Detta görs genom att alla i laget fyller i formuläret nedan och en person skickar ett mail med informationen till tavling@sagik.se. Byten av lagmedlemmar registreras ej.

Upplösning av lag