Agilitydata – sportens tävlingssystem

SKAPA KONTO

Som ny i tävlingssystemet skapar du ett konto åt dig där du sedan anmäler dig till tävlingar, hanterar hundar och ekipage, med mera.

Först lägger du upp dig själv som ägare av kontot. Samtidigt skapas i bakgrunden en förare på kontot. Därefter lägger du upp din hund eller dina hundar. Du anger storleksgrupp (gör en kvalificerad gissning om hunden inte är inmätt och därefter se till att en agilitydomare mäter in hunden före första start) och vilken svårighetsklass hunden tävlar i.

Därefter skapas ekipage. Du kan välja att ett ekipage är aktivt eller inaktivt. De förstnämnda blir möjliga att anmäla till tävling med medan de andra inte går att anmäla. Du kan också ta bort ekipage som skapats, om du vill.

ANMÄLA TILL TÄVLING

När du anmäler till tävling kommer gröna runda knappar med ett vitt plustecken (+) att dyka upp där du har ett ekipage som går att anmäla. När du anmält kommer de knapparna att bytas ut till en liten röd kundkorg och när du betalat dina starter kommer myntrullar ersätta den röda kundkorgen.

UPPKLASSNING

Du klassar själv upp din hund via hundens sida på användarkontot. Ikonen längst ut till höger på kontoägare, förare och hundar som ser ut som en fyrkant med en penna i är ikonen för redigera var och en av dessa. Där byter du även klubbtillhörighet, uppdaterar telefonnummer och andra uppgifter.

TA BORT EN HUND FRÅN KONTOT

Behöver du ta bort en hund från ditt konto måste du mejla support@sagiktavling.se och be om hjälp. Skicka med alla namn samt reg-numret eller TAVLIC-numret så rätt hund blir bortplockad.

Under Nyheter postar vi kontinuerliga uppdateringar/information om agilitydata. Den informationen hittar du lätt genom att filtrera nyheterna så att du endast ser de som gäller för agilitydata.