Regelanvisningar

Anvisningar för ommätning, reviderad 2023

Referenstider – Information, reviderad 2023