Värdegrund

Alla är lika viktiga – och alla är viktiga

SAgiK strävar efter att se alla medlemmars värde i föreningen, oavsett ambitionsnivå, storleksklass, förutsättningar eller kunskapsnivå. Det är genom en mångfald av medlemmar som vi får ett brett perspektiv på agility och kan utveckla och anpassa sporten för så många utövare som möjligt.

Alla är lika viktiga

Det finns ingen hierarkisk rangordning bland SAgiKs medlemmar. Ingen medlem har företräde framför en annan och alla ska bli bemötta med likvärdighet från organisationen såsom andra medlemmar.

Alla är viktiga

Vårt arbete drivs i huvudsak av ideella krafter och det innebär att alla är viktiga. Samtliga medlemmar bidrar med viktig kompetens eller viktiga förmågor.