Ansök om tävling

Alla agilitytävlingar ansöks via Agilitydata. En tävling måste vara synlig i tävlingssystemet i minst tre månader.  Varje klubb använder sitt login för att lägga in sina kommande tävlingar. Saknar din klubb inloggningsuppgifter, vänligen kontakta Agilityklubbens kansli. 

Innan du ansöker om tävling

  • Kontrollera i tävlingskalendern att datum för din tävling inte krockar med annan tävling med samma klasser inom 20 mil.
  • Om det är närmre än 20 mil mellan tävlingarna så måste du byta datum eller förändra din tävlings upplägg eller kontakta arrangören för att göra upp med dem om hur ni kan arrangera era tävlingar.
  • Ansök i Agilitydata.

Det är arrangörens ansvar att noga beakta att den tävling man planerar inte krockar med annan likvärdig tävling inom 20 mils avstånd. Google, eniro.se eller hitta.se har utmärkta sökmotorer för att kontrollera avstånd mellan två orter. Uppstår det krockar mellan tävlingarna så är det upp till arrangerande klubbar att lösa det mellan varandra. Ansökta tävlingar ska dock fortfarande godkännas och det kommer att ske löpande. Tävlingar som redan ligger godkända i systemet har förtur.

Tänk på att

  • Alla storleksklasser ska erbjudas lika antal lopp
    Möjligheten finns att dela upp storlekarna och arrangera tävling för olika storlekar vid olika tillfällen. Samtliga storleksgrupper måste dock beredas tävlingsmöjlighet under så likartade tävlingsförhållanden som möjligt inom en rimlig tid. Samma antal lopp i hopp- alternativt agilityklass ska erbjudas för samtliga storleksklasser inom en 6-veckorsperiod. För klass 3 och lag gäller även att samma antal lopp ska erbjudas inom samma SM-kvalperiod.

  • En ansökt tävling ska vara synlig i tävlingssystemet under minst tre månader
    Tävlingssäsongen behöver planering och framförhållning för både tävlande, arrangör och funktionär. Därför är det ett krav att tävlingar ska vara synliga i tävlingssystemet i minst tre månader.

Dubblering av befintliga klasser

Dubblering av redan befintliga klasser beviljas även efter att anmälningstiden gått ut.

Arrangerande klubb förbinder sig att meddela samtliga redan anmälda att klasser tillkommit.
Agilityklubben rekommenderar att arrangerande klubb är generös med efteranmälan till nytillkommen klass för de som redan är anmälda till övriga klasser, i de fall information om ny klass inte nått den tävlande.

Lägga till nya klasser

Det är möjligt att lägga till klasser, men du kan inte själv lägga till klasser på en redan godkänd tävling. Skicka ett mejl till tavling@sagik.se så hjälper vi dig att fixa det.

Sista anmälningsdatum vid tillägg/dubblering av klass:

När dubblering eller tillägg av klass syns i Agilitydata ska det vara minst fem dagar kvar till sista anmälningsdag. Om det är mindre än fem dagar eller om anmälningsdatum redan är passerat flyttas datumet för sista anmälan fram fem dagar. Det är här arrangörens ansvar att informera alla anmälda via mail angående tillägg av klasser.

Ställa in/byta datum på tävling eller klasser

En arrangör får såklart ställa in eller flytta en tävling om det behövs, men ska skicka in en skriftlig motivering till varför tävlingen inte kan genomföras. Det är arrangörens ansvar att meddela de som är anmälda till tävlingen att den ställs in. Arrangerande klubb ska även intyga att styrelsen är informerad och står bakom beslutet om att tävlingen måste ställas in.

Om enstaka klasser ska strykas eller flyttas tas detta upp till diskussion innan dispens beviljas.

Arrangerande klubb blir debiterad en administrationsavgift på 50 kr per struken/flyttad klass (OBS! Varje storlek är en klass). Undantag görs vid oförutsedda händelser som till exempel  förstörda planer, väderförhållanden och även då det har varit omöjligt att få tag i domare eller om domare fått förhinder i sista stund.