För arrangör

Ansökan om tävling
Styrelsen ändrar i tidigare styrelsebeslut (protokoll 1/2018) angående ansökan om tävling där det då beslutades att en tävling skall vara synlig i minst tre månader innan första tävlingsdag. Styrelsen väljer att ta bort kravet på tre månaders synlighet då det i nuläget inte finns tekniskt stöd för kontroll av detta. Det kommer vara möjligt längre fram att få en tidsstämpel när en tävling är ansökt och då kommer det vara rimligt att ställa det kravet. Styrelsen ändrar den tidigare formuleringen skall till bör. Möjlighet att lägga till klasser kommer att finnas.

Lika antal lopp för alla storlekar 
Vid ansökan om tävling ska samma antal lopp i hopp- alternativt agilityklass erbjudas för samtliga storleksklasser inom en 4-veckors period. För klass 3 och lagklass gäller även att samma antal lopp ska erbjudas inom samma SM-kvalperiod. Detta beslut togs på styrelsemöte nr 5/2017.