Stadgar

Svenska Agilityklubbens stadgar antogs vid klubbens första årsmöte 5 april 2014. Därefter har vissa redaktionella ändringar genomförts. Stadgarna bygger på Svenska Kennelklubbens typstadgar för specialklubbar.

Svenska Agilityklubbens stadgar