Tävlingsstatistik

Antal starter 2018 2019 2020 2021 2022
Klass 1 39 061 39 052 10 685 30 131 45 792
Klass 2 27 586 29 258 5 228 15 682 31 539
Klass 3 40 681 47 597 9 072 20 925 44 296
Totalt individuella starter 107 328 115 907 24 985 66 738 121 627
Lag 10 722 11 891 2 199 3 435 7 408
Inofficiella 9 532 5 149 4 753 4 014 6 877
Sammanlagt 127 582 132 947 31 937 74 187 135 912

 

Antal förare 2018 2019 2020 2021 2022
———- 3 471 2 368 2 673 3 204

Statistiken över antal förare ska ses som en indikation på hur många som tävlat agility under året, officellt och inofficiellt. Statistiken baseras på förnamn+efternamn+ålder. Om det då finns personer heter samma och är lika gamla kommer dessa räknas som 1.

 Starter / storleksklass

X-Small 2018 2019 2020 2021 2022
Klass 1 3 287 3 229 904 2 384 3 157
Klass 2 1 747 2 123 387 1 024 2 167
Klass 3 excl. int. Starter 2 061 2 868 495 1 397 2 772

 

Small 2018 2019 2020 2021 2022
Klass 1 9 389 8 395 2 322 6 131 9 631
Klass 2 7 121 7 241 1 254 3 567 6 731
Klass 3 excl. int. Starter 9 933 11 140 2 219 5 560 10 664

 

Medium 2018 2019 2020 2021 2022
Klass 1 10 449 10 310 2 773 8 103 12 459
Klass 2 8 233 8 483 1 270 4 377 8 874
Klass 3 excl. int. Starter 12 114 14 561 2 851 6 083 12 084

 

Large 2018 2019 2020 2021 2022
Klass 1 6 459 7 196 2 008 5 647 8 725
Klass 2 4 230 5 201 1 088 3 139 6 376
Klass 3 excl. int. Starter 6 254 6 865 1 351 3 850 8 883

 

X-Large 2018 2019 2020 2021 2022
Klass 1 9 477 9 922 2 678 7 866 11 820
Klass 2 6 255 2 123 1 229 3 575 7 391
Klass 3 excl. int. Starter 10 319 12 163 2 156 4 035 9 893