Övriga dokument gällande regler

Förtydligande av championatsreglerna