Nyhetsbrev – Möte 7

19-20 november 2022 hade Svenska Agilityklubbens styrelse det första livslevande styrelsemötet på länge. Det var intensiva dagar med späckat schema för att få ut så mycket som möjligt av helgen. Protokollet i sin helhet hittar du här: Protokoll

Styrelsen fattade flera beslut utifrån enkäten som skickades ut sommaren 2022.
Förändringarna börjar gälla från och med 1 januari 2023.

MAX ANTAL LOPP
En arrangörer får erbjuda maximalt 4 lopp i samma svårighetsklass ( tex 2st Ag2 och 2st Ho2)  under en tävlingsdag. Detta för att i möjligaste mån begränsa antalet lopp en hund kan delta i till 4 st per dag.

TILLÄGG PÅ STARTAVGIFT
Alla arrangörer får göra tillägg på startavgiften. Att tävlingen är inomhusarrangemang och/eller arrangemang på extern plats är inte längre en förutsättning för tillägget. Maxgränsen för tillägget sätts till 20 kr per start dvs en individuell klass får kosta max 100 kr och en lagklass får kosta max 90 kr att anmäla till.

EFTERANMÄLAN
Arrangörer får rätt att ta ut en avgift och/eller kräva att den tävlande ska utföra funktionärsysslor vid efteranmälan. Detta ska framgå i inbjudan till tävlingen.

DOMAR-ARVODE
Det rekommenderade arvodet till domarna höjs från 5 kr till 7 kr per startande eller minst 700 kr. Denna höjning finansieras genom att SAgiK sänker sin avgift från 25 kr till 23 kr per start för de individuella klasserna. Sänkningen av SAgiKs avgift sker vid uppdateringen av Agida redan den 7 december 2022. För lag och inofficiella klasser sker ingen förändring av SAgiK:s avgift eftersom styrelsen anser att avgiften för de klasserna redan är låg.

BANSKISS-ARVODE
Arrangören ska betala 100 kr per banskiss till domaren, med möjlighet för arrangör att förändra/ställa in tävling utifrån okända förutsättningar vid ansökningen. Maila tävlingskommitén tavling@sagik.se för hjälp med detta.

DOMARE OCH JÄV
SAgiK:s domare ska lyda enbart under SKK:s domaretiska regler utan några extra tillägg. Domare får, precis som idag även fortsättningsvis döma hund från egen uppfödning.
I korthet innebär SKK: domaretiska regler att:
1. Domare får inte döma hund som han/hon under de senaste sex månaderna ägt, tränat, vårdat eller fört vid prov, tävling, beskrivning eller utställning.
2. Domare får inte bedöma hund som ägs av någon i domarens hushåll.
SKK:s domaretiska regler i sin helhet hittar du här: Länk till reglerna

__________________________________

PAX
Styrelsen beslutade också att under 2024 på prov införa ett så kallat PAX-system för tävlingsansökningar. Förhoppningen är att detta system ska göra det möjligt att bättre kunna beräkna hur många anmälningar ens tävling kommer att få och därmed underlätta planering och budgetering.
Vi uppmanar samtidigt också alla närliggande arrangörer att prata mer med varandra om vilka tävlingar och vilka datum de planerar.
Så här fungerar PAX-systemet:

  • Varje arrangör får rätt att paxa 4 tävlingsdagar under kalenderåret 2024.
  • För att paxa en tävlingsdag under 2024 måste arrangören ansöka om tävlingen mellan 1 juni och 30 juni 2023. Inga andra ansökningar får göras i systemet för 2024 innan 1 juli 2023.
  • Tävlingar som paxar en dag ska ha ordet PAX i namnet.
  • Under de paxade dagarna får ingen annan arrangör inom 15 mils avstånd erbjuda samma klasser.
  • Inget tillägg på startavgiften får göras på PAX-tävlingar.

Vi inför detta först och främst för att ge plats i tävlingskalendern till de arrangörer som har minst antal tävlingar. Åter igen hoppas vi att arrangörer pratar med varandra för att undvika krockar.

MÄTBÅGAR OCH MÄTINTYG
Styrelsen beslutade att köpa in nya mätbågar till alla nuvarande domare och de domare som utbildas under 2023.
Bågarna kommer även mäta för den internationella storleken Intermediate (IM) för hundar med mankhöjd under 48 cm (en båge som vi inte använder nu). Det kommer ett uppdaterat mätintyg där denna mätning kan föras in.
Mätningarna för IM kan börja utföras så snart det finns möjlighet att föra in IM i Agida.
Vi meddelar detta.

VÄLJA STORLEK SJÄLV
– Från och med 7/12-2022 kommer tävlande med XS-hund eller L-hund att kunna välja storlek själv inför tävling så att ingen arrangör belastas med merarbete i onödan.
OBS denna funktion är bara tillåten att använda för tävlingar som äger rum från och med 1/1-2023.

– Uppflyttningspinnar i klass 1 och 2 samt CERT i klass 3 följer med vid storleksflyttar.

– Kvalificerande resultat till LLU kan blandas mellan storlekarna.

– För hundar som är mätta till XS eller L men ibland väljer att tävla i S respektive XL följer SM-pinnar INTE med mellan storlekarna. Detta börjar gälla från och med 1/1-2023.

– För hundar som är mätta till XS eller L men ibland väljer att tävla i S respektive XL
följer poäng till Årets Agilityhund-listan INTE med mellan storlekarna. Detta börjar gälla 15/5-2023.

CERTIFIKAT
– Funktionen att dela ut två certifikat i Agida istället för att ordna skiljelopp börjar fungera 7/12-2022 . Om det uppstår under 2022 ska skiljelopp fortfarande utföras.

LANDSLAGSUTTAGNING
Styrelsen beslutade att LLU 2023 i Stockholms Hundsportcentrum, Väsby kommer att avgöras med 8 lopp.

ETT STÖRRE KANSLI
Idag har Svenska Agilityklubben kansli, redovisning och bokföring på olika håll. Detta vill vi nu sammanföra till ett. Vi utlyser härmed en tjänst som anställd av Svenska Agilityklubben att ta hand om medlemsärenden, bokföring och ekonomiska ärenden. Och lite till. Tjänsten är på 30 timmar per vecka. Är du intresserad hör då av dig till vår ordförande på ordforande@sagik.se  Skicka din intresseanmälan senast den 15 december 2022.

VM 2025
Avslutningsvis utsågs Ida Qvarnström formellt till projektledare för VM i Kalmar 2025.

Eftersom detta nyhetsbrev innehåller information om många stora förändringar skickas det ut per mail till alla våra medlemmar, tävlingsledare och domare.

Vänligen
Svenska Agilityklubbens styrelse.

Föregående nyhet

Uppdatering av AgilityData

Nästa nyhet

SM 2024!

Våra huvudsponsorer