NYHETSBREV till protokoll nr: 12

Nu har styrelsen haft sitt sista möte för verksamhetsåret 2021/2022. I vanlig ordning var det ett möte med många och bra diskussioner och en hel del beslut. LÄNK TILL PROTOKOLLET I SIN HELHET

Det har inkommit en del frågor om byten av hund i lag, styrelsen beslutade om följande förklaring/tolkning:

Byte av skadad hund i lag efter anmälningstiden gått ut:
Lag får byta ut skadad hund som på tävlingsdagen, före hundens första start eller mellan lopp, är uppenbart skadad – vilket ska kunna styrkas av tävlingsledaren eller domaren.

Återbetalning av lag:
Anmälningsavgiften skall återbetalas om laget stryker sig pga att de inte kan komma till start med 3 hundar pga någon av punkterna under “1.8 Återbetalning av anmälningsavgift” i Regler för agilitytävling.

Styrelsen tog även beslut kring vad som gäller för tillägg av klasser, detta är nu vad som gäller:

Tillägg av ny klass* – vid mer än tre månader kvar till ansökt tävling

Om det är mer än tre (3) månader till tävlingen är det fritt fram att utöka tävlingen med fler nya och befintliga klasser.

Maila tavling@sagik.se så hjälper vi dig.

Tillägg av befintlig klass* – vid mindre än tre månader kvar till ansökt tävling

Om det är mindre än tre (3) månader till tävlingen kan arrangören utöka med fler av de redan befintliga klasserna. Följande förutsättningar måste uppfyllas:

  • Domaren ska ha gett sitt medgivande till det eventuella extraarbete som kan tillkomma.
  • Anmälan till tävlingen ska hållas öppen i minst 5 dagar från det att de tillagda klasserna syns i AGIDA.
  • Arrangören förbinder sig att meddela samtliga redan anmälda att klasser tillkommit, och bör informera i andra kanaler om de nytillkomna klasserna.

Agilityklubben rekommenderar att arrangören är generös med efteranmälan till tillagd klass. Detta gäller för de som redan anmält till tävlingen innan den nya klassen lades till och när information om ny klass inte nått den tävlande.

Maila tavling@sagik.se så hjälper vi dig.

Tillägg av ny klass* – vid mindre än tre månader kvar till ansökt tävling

Om det är mindre än tre (3) månader till tävlingen kan arrangören utöka med ny/a klass/er om följande förutsättningar uppfylls.

  • Domaren ska ha gett sitt medgivande till det eventuella extraarbete som kan tillkomma.
  • På datumet för tävlingen får inte samma klass arrangeras inom 20 mils avstånd från tävlingsplatsen.
  • Anmälan till tävlingen ska hållas öppen minst 14 dagar från det att de tillagda klasserna syns i AGIDA.
  • Arrangören förbinder sig att meddela samtliga redan anmälda att klasser tillkommit, och bör informera i andra kanaler om de nytillkomna klasserna.

Maila tavling@sagik.se så hjälper vi dig.

*Definition av klass: Hopp eller agility + svårighetsgrad + storlek (Ex. Ag2 large.)

Handlingarna till årsmötet godkändes. Vill du delta på årsmötet (digitalt) hittar du information om anmälan här.
Styrelsen vill tacka för det gångna året och hoppas få se många av medlemmarna på årsmötet den 3:e april. LÄNK TILL ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Våra huvudsponsorer