Nytt forum för regelrevideringsprocessen

Nya agilityregler 2022 – nytt forum för regelrevideringsprocessen

Nu lanserar Svenska Agilityklubben ett forum för er med särskilt intresse för revideringen av agilityreglerna inför 2022. Regelrevideringsgruppen informerar och svarar på frågor i den nya facebookgruppen SAgiK Nya agilityregler 2022.

Syftet är att

  • informera om regelrevideringsprocessen
  • skapa större öppenhet genom en dialog med remissinstanser och enskilda
  • sprida kunskap om reglers bakgrund och om hur regler förändras

Svaren på SAgiKs regelremiss omgång 1 har nu kommit in. En första sammanställning är gjord. Vill du se 20 i topp-listan över de regeländringar som flest remissinstanser vill ha? Gå då med i gruppen SAgiK Nya agilityregler 2022.

Våra huvudsponsorer