Protokoll från möte nr 2

Nu finns protokollet från möte nummer 2 uppladdat på hemsidan. Klicka här för att komma till sidan med alla protokoll.

Innan det formella mötet startade hade styrelsen ett längre diskussionsmöte med regelrevideringsgruppen. Gruppen presenterade hur långt de kommit i arbetet, vilka regelfrågor de för tillfället diskuterade lite extra och nya regelförslag som kommit upp under arbetes gång.

Våra huvudsponsorer