Protokoll nummer 10


Den 10 december höll styrelsen sin 10:e möte för detta verksamhetsår. Likt många andra möten hade diskussioner kopplade till COVID-19 en central roll, men det fanns också tid att diskutera och besluta i helt andra mer uppiggande frågor. Nedan följer ett kortare sammandrag av protokollet som i sin helhet kan läsas på följande länk.

Tävlingar 2021

Styrelsen beslutade att det inte är tillåtet att arrangera officiella agilitytävlingar. Detta beslut gäller tillsvidare. Styrelsen rekommenderar starkt att även inofficiella tävlingar ställs in.

Styrelsen är medveten om att Svenska Ridsportförbundet tagit ett liknande beslut (kanske även fler föreningar) som gäller till och med 30 juni 2021. Att sätta ett tidsbegränsat beslut kan komma att bli aktuellt även för Agilityklubben men just nu är det ovan beslut som gäller. Styrelsen har sitt nästa möte den 16 januari.

Ekonomi

Som styrelsen tidigare kommenterat kommer Agilityklubben få ett större minusresultat för 2020. En budget för 2021 arbetas nu fram och styrelsen kommer göra sitt yttersta för att klubben ska ha en ekonomi som är fungerande även efter pandemin.

Däck

I möte nr 9 beslutade styrelsen om en dispens för sidostolpar på ramlöst däck. Regelrevideringsgruppen har nu föreslagit att samma skrivelse ska lämnas in i förslaget på nya agilityregler. Styrelsen ställde sig positiva till detta.

Årsmöte 2021

År 2020 hade Agilityklubben ett digitalt årsmöte. Ett årsmöte som med god marginal slog alla tidigare deltagarsiffror, något som styrelsen såg som mycket positivt. På mötet i torsdags beslutades att årsmötet 2021 också kommer vara digitalt. Preliminärt kommer det att ske under vecka 9. SKK har fortfarande inte kommit ut mer exakta detaljer kring de digitala årsmötena 2021 och det är därför styrelsen endast preliminärbokar en hel vecka och inte exakta datum.

Digital Agilitytävling

I somras arrangerades SM för alla. En digital agilitytävling som ni agilitytävlande uppskattade mycket. På mötet togs beslutet att återigen försöka genomföra en digital agilitytävling. Upplägg, regler och annat nödvändigt är under utformande just i denna stund! Håll koll i våra sociala medier eller på hemsidan för att ta del av informationen så snart den finns klar.

Möte nummer 10 var styrelsens sista möte för 2020. Ett år som onekligen kommer gå till historien.

Agilityklubbens styrelse vill tacka för detta år, vi har tagit många tuffa beslut men vi har i stort sett bara mötts av förståelse från er aktiva.

Och det värmer i våra agilityhjärtan att via sociala medier kunna se att agilityn fortfarande sprider glädje till så många.

Svenska Agilityklubbens styrelse önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Föregående nyhet

Vill du sitta i styrelsen?

Nästa nyhet

Protokoll nummer 9

Våra huvudsponsorer