Förslagsformulär

Föreslå agilityförbättringar till SAgiks styrelse

Ditt namn:

Din epost:

Datum:

Medlem i SAgiK
JaNej

Bakgrund till förslaget
Berätta gärna anledningen till att du vill föreslå en förbättring

Syfte
Vilket eller vilka problem kommer ditt förslag att lösa?

Mål
Vad ska uppnås med förändringen? På vilket sätt tror du det blir bättre med ditt förslag?


Samtliga fält i formuläret är obligatoriska.