Protokoll nummer 8

I helgen hade Svenska Agilityklubben sitt åttonde styrelsemöte efter årsmötet i maj. Mycket har i år handlat om Coronaepidemin och hur den påverkar oss och vad vi kan och måste göra. Fredagen den 30/10 togs för andra gången beslutet att inte tillåta officiella tävlingar. Detta gäller så länge någon region lyder under ”skärpta allmänna råd”. I skrivande stund gäller dessa som längst till 24 november, vad som händer efter det vet vi inte idag. Styrelsen följer noga informationen som kommer från folkhälsomyndigheten.

Agilityklubbens styrelse anser det mycket viktigt att agilityverksamheten runt om i landet inte på något vis bidrar till ökad smittspridning. Därför rekommenderar styrelsen att även inofficiella tävlingar blir inställda för en tid framöver. Istället hoppas styrelsen att de agilityaktiva kan fortsätta träna och ha kul med sina hundar, se bara till att följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten gett ut.

Mötet behandlade många punkter och alla kan inte presenteras i detta nyhetsbrev. För att läsa protokollet i sin helhet klicka här.

Nedan följer att sammandrag av några av de punkter som diskuterades och som det togs beslut om.

Ramlöst däck

Det har visat sig att vissa modeller av det ramlösa däcket har sidostolpar som vid vissa hopphöjder är högre än själva däcket, detta är inte tillåtet enligt våra svenska regler. Styrelsen vill uppmärksamma tävlingsledare och domare på detta så att det fortsättningsvis bara används godkända däck på tävling.

Funktionärer vid tävling

En annan fråga som diskuterades var antalet funktionärer vid tävling. Styrelsen vill påminna alla tävlingsledare att de som tjänstgör som tävlingsledare inte får lov att ha någon annan funktionärsuppgift. Det är och upp till tävlingsledaren att se till att det finns tillräckligt många funktionärer vid tävlingen och att dessa kan sina uppgifter väl. Efterföljs detta får vi smidiga och bra tävlingar där risken för fel i resultatlistan minimeras – något som alla tjänar på!

Tävlingar 2021

Många av oss vill helst att 2020 och alla dess utmaningar snabbt ska försvinna, så känner även vi i styrelsen många gånger. Med höjd blick togs på mötet beslut för tävlingarna 2021.

Det beslutades att 20-milsreglen plockas bort hela 2021.  Detta betyder att det får arrangeras flera agilitytävlingar närmare än 20 mil på samma dag.

Beslut togs också att alla tävlingar som arrangeras från 31 mars och framåt ska ha varit synliga i AGIDA i minst 3 månader.

Tips och Trix i AGIDA

I vårt tävlingssystem AGIDA finns en knapp som heter ”hjälp”. Här hittar man en massa bra instruktioner för vårt system, och inte bara det. Här finns ett avsnitt med några snabbkommandon som finns i systemet för att underlätta arbetet. Visste du tex att man kan klicka på ”F” för att ge ekipaget 5 fel och klicka på ”enter” för att spara ekipagets resultat.

Ekonomi

Ekonomiskt går det dåligt för Svenska Agilityklubben. Anledningen är att avgiften som tas ut vid varje agilitystart är klubbens största intäktskälla. Men, ingen fara, vi kommer inte att gå omkull. Vi behöver bara vara sparsamma ett bra tag framåt.

Föregående nyhet

Rabatt på försäkring i Agria

Våra huvudsponsorer