Nedflyttning av 8-årig eller äldre hund

De nya reglerna gör att man från och med 2017-01-01 kan göra en nedflyttning av en hund som är 8 år eller äldre, informationen finns på sidan 22 i reglerna.

Uppfyller hunden kraven för nedflyttning gör du själva flytten i SAgiK-tävling på hundens sida själv, men du behöver även få nedflyttningen inskriven och signerad av en tävlingsledare i tävlingsboken.

Du kan också skicka in tävlingsboken per post till SAgiK c/o Lundin, Hasselvägen 17, 691 44 Karlskoga, så får du din nedflyttning signerad.