Till dig som lärare – A2-utbildning

 

Som lärare har du ansvar för utbildningens genomförande. Till din och deltagarnas hjälp har du arbetsplanen för A2-utbildningen. Arbetsplanen är till för att ge riktlinjer och underlag för utbildningens innehåll och genomförande. Både lärare, arrangör och deltagare ska ha tillgång till arbetsplanen.

 

Nedan finns några punkter som ingår i uppdraget:

 • Planera tillsammans med arrangören när och var kursen ska hållas. Berätta vilka krav du har på lokaler, hinder och övrig utrustning med mera.
 • Bestäm i samråd med arrangören vem som beställer agilityreglerna eller hur deltagarna får tillgång till dessa.

 

Kursplan A2

 

Mål
Kunskap att leda agilitykurser på tävlingsniv¨å

 

Titel
Agilityinstruktör A2

 

Krav för deltagande

 • Godkänd A1-instruktör
 • Varit agilityinstruktör efter A1 för minst två agilitykurser
 • Tävlat officiella agilitytävlingar
 • Dokumenterad agilityträning för agilityinstruktör eller tävlingsekipage
 • Kunskap om tävlingsregler i agility
 • Rekommenderad av agilityperson (kan vara agilitytävlande, agilitydomare, tävlingsledare i agility, person i aktivitetsgrupp eller person i klubb som har agility)

 

Arrangör
Klubb inom SKK-organisationen

 

Kursledare
Agilitylärare

 

Längd
Minst 32 lektionstimmar á 45 minuter, vanligen fördelade på 4 helgdagar. Individuellt hemarbete tillkommer

 

Bevis
Av läraren godkänd elev tilldelas bevis

 

Efter kursen

 • Bedöma deltagarnas insatser under kursen, samt läsa och bedöma slutproven.
 • Om du bedömer att en komplettering krävs ta kontakt med deltagaren så att du är säker på att ni båda är överens om hur kompletteringen ska göras.
 • Redovisa kurstyp, utbildningsplats, datum, arrangör samt namn och klubbtillhörighet på de godkända eleverna till SAgiKs kansli som därefter skickar intygen till agilityläraren för vidare distribution till eleverna.

 

 

 

Kursutvärdering

 

Hur tycker du avvägningen mellan teori och praktik med egen hund har varit under kursen?

 

Bra                                       Mer praktik                               Mindre praktik

 

 

Kommentarer: ______________________________________________________________

 

Hur upplevde du praktiken med nybörjarekipage?

 

Givande                              Inte så givande                         Varken eller

 

 

Kommentarer: ______________________________________________________________

 

 

Hur upplevde du hemuppgiften/hemuppgifterna?

 

Givande                              Inte så givande                         Varken eller

 

 

Kommentarer: ______________________________________________________________

 

Saknade du något på kursen?

 

 

Kommentarer: ______________________________________________________________

 

Något du hade velat ha mer av på kursen?

 

 

Kommentarer: ______________________________________________________________

 

Har du haft något utbyte av kursen?

 

Givande                              Inte så givande                         Varken eller

 

 

Kommentarer: ______________________________________________________________