Beslut om tävlingar efter 31 maj

Protokollet från mötet 2020-05-18 finns nu på följande länk. (Här finns även protokollet från det konstituerande mötet.)

På mötet tog styrelsen följande beslut:

· Inga officiella agilitytävlingar får anordnas fram till och med 31 juli.

· Senast 15 juli kommer styrelsen att fatta ett nytt beslut om tävlingar efter 31 juli.

· Tävlingar som ligger/läggs i AGIDA med datum efter 31 juli kommer godkännas först när beslutet om tävlingar efter 31 juli är taget.

· Beslutet kan komma att förändras innan 15 juli om folkhälsomyndigheten ändrar sina riktlinjer.

Styrelsen förde en lång diskussion där argument för och emot att anordna agilitytävlingar efter 31 maj hördes. Till sist enades styrelsen om att det inte är möjligt att anordna tävlingar från och med 31 maj. Det som vägde tyngst i diskussion och som blev avgörande var folkhälsomyndighetens rekommendation att inga onödiga resor ska förekomma, att idrottsföreningar bör skjuta upp tävlingar, samt att folksamlingar över 50 personer inte är tillåtet.

Styrelsen kan inte, med tanke på rådande pandemi, anse att det är nödvändigt att resa till en agilitytävling. När folkhälsomyndigheten dessutom råder idrottsföreningar att skjuta upp tävlingar fanns det inte mycket kvar som talade för att tillåta officiella agilitytävlingar.

Styrelsen är väl medvetna om att andra hundsporter kommer tillåtas tävla efter 31 maj. Styrelsen utgår från att varje huvudman vägt för- och motargument men att vi i denna fråga landat i olika slutsatser.

Inofficiella agilitytävlingar är fortfarande tillåtet att arrangera med högst 50 personer på samma plats. Tänk på att uppfylla folkhälsomyndighetens krav och ta hjälp av deras riskbedömningsverktyg för att arrangera en säker tävling. Länk till riskbedömning.

Föregående nyhet

Protokoll från möte nr 2

Våra huvudsponsorer