Protokoll nummer 7

Ännu ett zoom-möte för styrelsen är avklarat. Möte nummer 7 i ordningen. Protokollet hittar du genom att klicka här. Nedan är en kortare sammanfattning från vissa delar av protokollet.

Utöver vår redan tillsatta landslagsledare Linn Magnusson beslutade mötet att Jeanette Sahlsten kommer vara assisterande landslagsledare på NAC i Norge.

Mötet beslutade om vilka domare och överdomare som ska tillfrågas för SM 2022 i Piteå. Den tekniska arrangören Piteå Hundungdom börjar nu presentera de olika domarna i sociala medier.

Från och med 2022-01-01 regleras inte längre lagtävlingarna i de officiella agilityreglerna. Detta öppnar för möjliga förändringar i lagtävlingarnas utformning. Styrelsen kommer skicka ut en enkät där de agilityaktiva tillfrågas om de vill förändra något kring lagtävlingarna. Enkätsvaren kommer användas som underlag för SM reglerna 2023.

Vi får många frågor om Nordiska mästerskapet 2022 som kommer gå i Sverige. Planeringen fortgår.

Kommande helg 13-14 november går Nordic Agility Championship av stapeln i Norge. Styrelsen vill önska alla tävlande ett stort lycka till!

Våra huvudsponsorer