Rapport från Kennelfullmäktige 2019

Kennelfullmäktige (KF) är SKK-organisationens högst beslutande organ. KF 2019 arrangerades 28–29 september i Västerås. Delegater för Svenska Agilityklubben var Thomas Juréhn och Linn Magnusson.

På mötet avhandlades en mängd olika ämnen så som verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner, värdegrund och en lång rad motioner. Följ den här länken om du vill läsa handlingarna i sin helhet

Detta var både mitt (Linns) och Thomas första KF. Vi tyckte båda att det var mycket lärorikt och mötet fördes i en mycket trevlig och konstruktiv ton. Mötesordföranden var något utöver det vanliga, vilket visade sig ända till mötets slut då hon tackades av med stående ovationer. Mäktigt!

Samtliga punkter på KF var mycket intressanta även om de flesta inte direkt påverkar vår agilityverksamhet. Två punkter med mer direkt koppling till agility var frågan om privata aktörer och vår egen motion om ”Lika rättighet till championat för alla hundar i allmänna hundsporter”.

Privata aktörer (Bilaga 24:1)

Till KF lämnade SKKs centralstyrelse följande förslag. 

Allmän hundsport (för närvarande agility, lydnad, rallylydnad, freestyle och nose work) kan av den special- eller verksamhetsklubb som SKK delegerat huvudmannaskapet till beviljas juridisk person (person eller organisation) utanför SKK rätt att arrangera officiell tävling/prov. 

I diskussionen kring förslaget gjorde både Thomas och jag inlägg i debatten där de positiva effekterna belystes samt betydelsen i att varje huvudman ska kunna avgöra vad som är bäst för den egna sporten.

Beslutet som sedan fattades av KF innebär att läget för de privata aktörerna är oförändrat. De avtal som Agilityklubben slutit med privata aktörer är fortsatt giltiga till 2020-12-31 och centralstyrelsen kommer fortsätta att utreda fråga.

Motion ”Lika rättigheter till championat för alla hundar i allmänna hundsporter” (Bilaga 23:6)

Med denna motion föreslog Svenska Agilityklubben likabehandling i de allmänna hundsporterna genom att ge alla hundar samma rättigheter till championat. Thomas var uppe i talarstolen och försvarade vår motion, detta till trots beslutade KF i enlighet med centralstyrelsens förslag att avslå motionen.

När SKK har publicerat protokollet kommer vi att lägga in en länk till det här.

/Linn Magnusson, vice ordförande i Svenska Agilityklubben

Nästa nyhet

Agility-SM 2020

Våra huvudsponsorer