Svenska Agilityklubben köper SAgiK Tävling

Vi har glädjen att meddela att sedan årsskiftet har Svenska Agilityklubben tagit över SAgiK Tävling, och att vi därmed äger vårt tävlingssystem. Just nu förbereder vi flytt och förhandlar avtal med nya aktörer som under våren tar över drift, utveckling och förvaltning av tävlingssystemet. SAgiK Tävling har tidigare ägts av Evry.

Köpet av SAgiK Tävling innebär bland annat att vi inte längre behöver betala någon avgift till Evry, en avgift som har legat på 10 kronor per start. Därmed kan vi dels hantera centrala prishöjningar utan att det påverkar varken tävlande eller arrangör i någon större utsträckning, dels kan vi driva och styra utvecklingen av nya och förbättra befintliga funktioner mer flexibelt – något vi ser mycket fram emot.
Vad innebär köpet för mig som tävlande, arrangör eller funktionär?
Du kommer inte att märka någon skillnad, förutom att systemet kan ligga helt eller delvis nere i antingen en eller flera timmar vid ett eller flera tillfällen när själva flytten sker. Vi kommer att informera om eventuella drivstörningar, precis som vi har gjort hittills. Framöver kommer köpet innebära löpande uppdateringar och nya/förbättrade funktioner. Vi planerar ingen prishöjning för varken tävlande eller arrangör.
Hade vi låtit systemet vara kvar med Evry som ägare skulle det däremot ha inneburit en höjning av startavgifterna, då de begärde en höjning av sin avgift med 37,5 % från och med 2019.
Ska vi prata siffror?
Kalkylerat på en sexårsperiod kostar köpet av systemet 5,6 miljoner kronor jämfört med om vi fortsatt med Evry som förvaltare då kostnaden under samma period skulle blivit 12,2 miljoner. Siffrorna inkluderar amortering, ränta för lånet samt förvaltning, utveckling och drift av systemet hos annan leverantör.
  1. Svenska Agilityklubben har köpt SAgiK Tävling för 2,5 miljoner kronor.
  2. Köpet finansieras med hjälp av ett banklån som har en avskrivningstid på 5 år.
  3. Avbetalningsplanen innebär 500 000 kronor per år, exklusive ränta.
  4. De senaste åren har vi haft cirka 140 000 startanmälningar per år.
  5. Baserat på 140 000 starter innebär 10 kronor per start 1,4 miljoner kronor årligen som tidigare gått till Evry men som nu går tillbaka till SAgiK, en summa som ger utrymme för både avbetalning och utveckling.

Föregående nyhet

Årets hund för alla klasser

Våra huvudsponsorer