Angående beslut på årsmötet om antalet ledamöter i styrelsen

Tyvärr har Agilityklubbens stadgar feltolkats när förslaget om 7 ledamöter lades fram.

Enligt våra stadgar kan styrelsen ha 4, 6 eller 8 ledamöter.
Styrelsen har varit i kontakt med SKK och rådfrågat hur detta ska hanteras.
Deras svar är att omröstningen ska fortgå.


Om årsmötet säger ja till 7 ledamöter kommer styrelsen behöva söka dispens för den 7:e ledamoten hos föreningskommittén.
Om årsmötet säger nej till 7 ledamöter kommer inget speciellt att hända då det per automatik blir 6 st ledamöter vilket är ok enligt stadgarna.

Föregående nyhet

Nyhetsbrev 11 maj

Våra huvudsponsorer