Nyhetsbrev 11 maj

Svenska Agilityklubbens årsmöte har precis avslutats och aldrig tidigare har ett årsmöte fått ett sådant gensvar. Vilket engagemang det finns hos våra medlemmar! Att ha ett digitalt möte i en klubb som har medlemmar från norr och söder, väst och öst, har visat sig vara ett sätt att verkligen nå våra medlemmar. Inför årets årsmöte hade vi en motion om digitala möten där vårt svar var positivt men där genomförandet måste ske inom de riktlinjer vi har från Svenska Kennelklubben. Vi kan bara hoppas att dessa speciella tider kan ge nya lösningar även i framtiden!

PRESENTATION STYRELSEN

I år har 403 biljetter för att rösta skapats av våra 1302 medlemmar. Med ett deltagande på över 30 procent har våra medlemmar verkligen sagt sitt i valet av representanter. Tillsammans med de tre sittande ledamöterna (Katarina Skönvall, Kristin Tuomisto och Josefin Mälman) kommer de här att föra er talan fram till nästa årsmöte:

Ordförande – Thomas Juréhn

Ledamot – Linn Magnusson

Ledamot – Maria Beck

Ledamot – Jens Berglund

Ledamot Martina Wolgast

Suppleant – Oliver Rasmusson

Suppleant – Jeanette Johansson

Suppleant – Maria Fondelius
Suppleant Dijana Zeric

BRISTFÄLLIGA PROTOKOLL OCH INFORMATION

Under många årsmöten har Svenska Agilityklubbens medlemmar önskat mer innehållsrika protokoll då man saknar information bakom styrelsens beslut. Eftersom klubben ligger under Svenska Kennelklubben följer styrelsen rekommendationen att föra beslutsprotokoll. Däremot så är det förståeligt att man som engagerad medlem vill ha mer information om styrelsens arbete och tankar bakom vissa beslut. Försök har gjorts till medlemsmöten men på grund av klubbens geografiska utsträckning har det varit svårt att genomföra av olika anledningar och andra sätt att synas och svara på frågor har konstant varit uppe på tapeten och olika försök har gjorts. Under styrelseåret som gått har både Instagram och Facebook varit en del på vägen men självklart behöver vi ännu mer synlighet. Nyhetsbrevet som kom ut i april var ännu ett steg åt en mer synlig informationskanal och tanken har varit att fortsätta med dessa brev.

VI, NI OCH DEM

Engagerade medlemmar för diskussioner – så är det bara. Styrelsens policy har varit, och kommer att vara, att inte besvara funderingar på sociala nätverk utan har man frågor kontaktar man kansliet (kansli@sagik.se) eller den kommittén som hanterar just den frågan som ni har. Eftersom vi inte besvarar något på sociala nätverk kan vi inte förklara eller alltid ge svar när vi ser felaktigheter cirkulera. Oavsett vilka åsikter man har är inte styrelsen som sitter en liten klick av människor som styr agilityn för egen vinnings skull – vi är representanter för Svenska Agilityklubbens medlemmar. Ni har givit oss mandat att fatta beslut genom våra olika erfarenheter och åsikter som ibland gestaltar sig i livliga diskussioner. Vår uppgift är att tänka på varje medlem, och många gånger varje agilityutövare, från gräsrötter till toppen. För att göra det vänder vi ut och in på alla beslut och fattar sådana som ska gynna alla i agility-Sverige. Det finns inget vi, ni eller dem – vi är alla en del av agility-Sverige.

FRAMTIDSVISION

Det här styrelseåret kommer att gå till historien på många sätt och vis vilket gör vår närmsta framtid oviss. Ingen kan sia om vad som kommer att hända framöver. Vi får ta det allt eftersom och försöka hitta guldkorn att sprida till våra medlemmar. Vår första fråga att avhandla är möjligheten att arrangera tävlingar nu när SKK väljer att ändra sina riktlinjer till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sedan har vi både avståndsregelenkäten att sammanställa och SM-regelrevideringen som snart ska presenteras. Enkäten för avståndsreglen har slagit rekord i antal svar på någon av våra enkäter med hela 580 svar!!! Vi kan inte önska något bättre gensvar!

Pilotprojektet för privata aktörer som ägs av SKK är nästa stora fråga att ta tag i. Efter föregående styrelses positiva indikationer till SKK har SKK gått med på att förlänga befintliga avtal till 2021-12-31 samt ge oss möjligheten att lägga till nya aktörer om SKK godkänner avtalet vi tar fram. Styrelsen kommer därför att höra vad agility-Sverige har för bild av vår tävlingsmarknad i framtiden och de privata aktörernas roll i förhållande till lokala klubbar. Vad förväntar ni er och vilka krav kan vi ställa? En enkät i frågan kommer att göras och visst vore det fantastiskt om vi kan toppa engagemanget och få in mer än 600 svar???

Styrelseåret 2020 blir ett spännande år med många alternativa lösningar, snabba beslut och fortsatt arbete framåt, men vi har stor tilltro inför det som komma skall.

Våra huvudsponsorer