Årsmöte 2023

Datum för vårt digitala årsmöte blir onsdag 22 mars kl 19.00. – kallelsen finns nu publicerad på vår hemsida. Klicka här för att läsa den. Vi kommer även maila ut kallelsen till alla våra medlemmar.

Resterande handlingar har styrelsen för avsikt att publicera 2 veckor innan mötet.

Vid frågor maila: sekreterare@sagik.se

 

Föregående nyhet

Ny kanslist & ekonom

Våra huvudsponsorer