Funktionärskommittén söker förstärkning

Funktionärskommittén hanterar löpande frågor som rör funktionärer tex. examinationer. Funktionärskommittén har även i uppdrag att utbilda och fortbilda domare och tävlingsledare.

Kommittén kommer under 2018 bland annat arbeta med:

  • Förbättring och förnyelse av tävlingsledarutbildningen
  • Undersökning av möjligheten att genomföra en webbaserad TL-uppdatering.
  • Att ta fram förslag till hur man ska kvalitetssäkra domaruppdraget.
  • Att ta fram mätanvisning och tillhörande utbildningsplan. 

Om detta låter som ett arbete du vill bidra till tar jag mer än gärna emot din intresseanmälan. Maila funktionar@sagik.se och berätta vem du är och varför du vill vara med i kommittén. Förhoppningsvis får vi en kommitté med personer från olika delar av Sverige och med en mix av tävlingsledare, domare och tävlande.

Linn Magnusson, Kommitténs sammankallande

Föregående nyhet

Kansliet har semester

Nästa nyhet

Landslaget 2018

Våra huvudsponsorer