Info om SM, landslagsuttagning, tävlingar och mera

Uppdatering från styrelsens möte 2020-03-23

Tävlingar

För agilitytävlingar gäller de regler, bestämmelser och riktlinjer som SKK, folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter slagit fast. Det är upp till varje arrangör och tävlande att själv avgöra om man uppfyller dessa när man genomför/deltar på en tävling.

Agilityklubbens styrelse anser det inte möjligt att sätta hårdare restriktioner än ovan nämnda instanser, då det är dessa som besitter den bästa och mest korrekta kunskapen.

Återbetalning

Frågorna kring återbetalning är många. Agilityklubbens styrelse står bakom de rekommendationer och riktlinjer som SKK har gett. Vad som gäller för inställda evenemang till följd av COVID-19 går att läsa på nedan länk. Där framgår även vad som gäller för återbetalning. https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/installda-evenemang/force-majeure-med-anledning-av-covid-19/

När arrangörer betalar tillbaka finns 3 olika alternativ och avgiften till Agilityklubben varierar beroende på vilket alternativ som arrangören väljer.

Alternativ 1. Arrangören väljer att betala tillbaka exempelvis 3 av 4 startavgifter. Agilityklubben tar då ut avgiften för det lopp som arrangören inte betalar tillbaka.

Alternativ 2. Arrangören väljer att betala tillbaka samtliga anmälningsavgifter. Agilityklubben tar då inte ut någon avgift.

Alternativ 3. Arrangören väljer hur många kronor varje tävlande ska få tillbaka per start. Agilityklubben tar då ut avgiften för samtliga lopp.

Alternativ 3 genomförs i praktiken med ett script som styrelsen beslutat att ta fram. Även alternativ 2 kan genomföras med scriptet, arrangörer väljer då att hela anmälningsavgiften ska betalas tillbaka. Detta kommer spara administrativa timmar för arrangören, speciellt om det skulle genomförts många lopp på tävlingen. De arrangörer som önskar använda detta alternativ ska vända sig till Ewa på kansliet. kansli@sagik.se

 

Domaruppdrag

Agilityklubben har fått frågan om det är ok för en domare att pga Corona annullera ett uppdrag. Exempelvis om man känner oro för sin egen hälsa. Svaret på detta är Ja! En domare får lov att annullera sitt domaruppdrag med hänvisning till Corona.

 

Årsmöte

Agilityklubbens styrelse har beslutat att genomföra ett förenklat årsmöte på distans. Mer vad detta innebär går att läsa på följande länk. https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/ars–och-fullmaktigemoten/ Styrelsen återkommer inom 2 veckor, senast 6 april med mer information.

 

Landslaget

Styrelsen har beslutat att landslagsuttagningen 2020 kommer senareläggas. Detta kommer kräva mycket extraarbete och planering. Styrelsen återkommer inom två veckor, senast 6 april med mer information, så som nytt datum. Anmälan i AGIDA kommer att stängas tills dess att vi vet vilket datum uttaget kommer gå. Ni som redan anmält kommer ligga kvar i tävlingen.

Styrelsen har beslutat att det inte kommer genomföras något landslagsläger 2020.

 

SM

Styrelsen har beslutat att kvalperioden till SM 2020 står fast, inga förändringar i denna kommer göras.

Agilityklubbens styrelse har som mål och ambition att SM ska kunna genomföras som planerat 26–28 juni. Styrelsen håller kontinuerlig kontakt med SM-gruppen och bevakar situationen kring COVID-19 noggrant.

 

Nästa styrelsemöte blir på måndag den 30 mars. Ny uppdatering kommer efter det.

Ta hand om er och era hundar!

Föregående nyhet

Information om återbetalning

Nästa nyhet

Styrelsen jobbar på!

Våra huvudsponsorer