Kallelse till Agilityklubbens årsmöte 2021

2021 kommer Agilityklubben att genomföra ett förenklat digitalt årsmöte. Det är samma mötesform som användes 2020. Mötet kommer ske 30 april – 2 maj.

Kallelsen och de handlingar som ska publiceras i samband med denna finns att läsa på följande länk.

Det finns även två dokument som beskriver mer i detalj hur mötet kommer genomföras och hur du som medlem kan delta.

Resterande handlingar har styrelsen för avsikt att publicera 2 veckor innan mötet.

Föregående nyhet

Möte nummer 15

Nästa nyhet

Möte nummer 14

Våra huvudsponsorer