Möte nummer 15

Den 14 april hade styrelsen sitt sista möte innan årsmötet.

Protokollet från mötet kan du läsa genom att klicka här.

På mötet beslutades det att godkänna de nya SM-reglerna. Tävlingskommittén har gjort ett större arbete för att samla in de åsikter som finns kring SM-reglerna hos de agilityaktiva. Resultatet blev att de agilityaktiva i stort sett var riktigt nöjda med de befintliga reglerna. Det enda som påpekats och som även förändrat är hur man får lov att byta ut hundar i lag. Reglerna i sin helhet ligger som bilaga till protokollet.

Mötet beslutade också att godkänna ”Zoner för placering av Svenska Mästerskapen i Agility”. Detta är ett dokument som beskriver i vilken turordning olika geografiska områden kan ansöka om att arrangera Agility-SM. Med detta arbetssätt blir Sverige uppdelat i fyra geografiska zoner där varje zon var fjärde år får förtur att ansöka om att arrangera SM i Agility. Dokumentet i sin helhet ligger som bilaga till projektet. Styrelsen hoppas med detta arbetssätt att på ett strukturerat och planerat sätt kunna sprida SM-tävlingen över landet.

Nu till helgen genomförs Agilityklubbens årsmöte. Kallelse finns på klubbens hemsida och mer info kommer inom kort.

På årsmötet avslutas det gångna verksamhetsåret och man bjuder in till det nya. Hela styrelsen önskar ett verksamhetsår med betydligt mycket mer spring på agilitybanor. Låt oss hålla tummarna att denna önskan slår in.

 

 

Våra huvudsponsorer