Protokoll 10 och 11 + Kallelse till årsmötet

Här kommer lite nyheter från Svenska Agilityklubbens styrelse! ( från möte 10 och 11 )

Fram till och med 31 mars 2022 behöver tävlingsarrangörer inte betala den ordinarie avgiften för inställda klasser på tävlingar.

20-milsregeln för tävlingar tas bort permanent.

Vi planerar att hålla en domarutbildning under hösten 2022. Utbildningsplanen för nya domarutbildningen kommer presenteras för styrelsen på första ordinarie mötet efter årsmötet.

Ett digitalt seminarium för tävlingsledare hålls 1:e och 3:e mars. Tillfällena innehåller samma sak: de nya agilityreglerna och den nya utbildningsplanen för tävlingsledare kommer gås igenom.

Datum för vårt digitala årsmöte blir söndag 3 april kl 10. – kallelsen finns nu publicerad på vår hemsida. Klicka här för att läsa den. Vi kommer även maila ut kallelsen till alla våra medlemmar.

Vi har också klart att Tamás Tráj och Joakim Tangfelt kommer vara domare vid Nordiska Mästerskapet i agility 2022.

Föregående nyhet

Ny plats för AWC 2022 väntas.

Nästa nyhet

LLU 2022

Våra huvudsponsorer