Protokoll nummer 13

Den 24:e februari hade styrelsen sitt 13:e digitala möte för verksamhetsåret 2020/2021. Digitala styrelsemöten är något vi börjar bli riktigt bra på. För varje möte blir det allt färre ”nu väntar någon i lobbyn, släpper du in? ”, ”är det en gammal hand eller vill du säga något”, ”du är på mute så vi ser att du pratar med vi hör inget”, och alla andra numera dagligt förekommande fraser.

Mötet hade i vanlig ordning god uppslutning, många goda diskussioner och en del beslut. Protokollet i sin helhet kan ni läsa genom att klicka här. Nedan finner ni ett kortare sammandrag.

SM 2021

Vi har en arrangör för lag SM 2021! Lag SM kommer gå av stapeln på Gotland och arrangör kommer vara SAgiK Gotland. Datum är inte 100% bestämt ännu men det kommer troligtvis bli i slutet av augusti. Mer info kommer så snart den finns.

Då två separata SM kommer driva mer kostnader för Agilityklubben centralt togs beslutet att höja anmälningsavgiften för de individuella klasserna med 50 kr samt 50 kr/ startande hund i ett lag.

Landslagsuttagningen 2021

Det har redan kommunicerats att LLU inte kommer genomföras 7–9 maj 2021. Vi vill dock lyfta detta ännu en gång så att ingen missar det. När uttagningen istället kommer ske beror på vilka mästerskap som kommer genomföras under 2021. Styrelsen hoppas på mer information från FCI och NKU under mars månad.

Årets hund och Årets lag

För tidsperioden 2020/2021 kommer det inte delas ut några priser för Årets hund och Årets lag.

Årsmöte 2021

Vid årsmötet 2020 valdes endast 1 revisor trots att det borde ha valts 2. Detta uppdagades först när förberedelserna inför årsmötet 2021 drog igång. Styrelsen har varit i kontakt med SKK som kommit fram till en arbetsgång vi ska följa. Detta är:

Den av årsmötet valda revisorn kommer göra en revision av föreningens verksamhet.

En auktoriserad revisor kommer på uppdrag av den valda revisorn att genomföra en revision av föreningens ekonomi.

Båda revisionsberättelserna kommer presenteras på årsmötet.

Denna arbetsgång innebär att årsmötet kommer bli senarelagt. Styrelsen har för avsikt att genomföra årsmötet under april månad. Årsmötet kommer vara ett förenklat digitalt årsmöte, samma mötesform som 2020.

I och med Corona finns det en del undantagsregler kring årsmöten, en sådan är att årsmötet ska hållas innan juni månad är slut. Detta gör att årsmöte i april är enligt gällande regler.

Agria stipendiet till årets nybörjare.

Började du med agility 2020 eller känner någon som gjorde det?
Vi öppnar upp för alla nybörjare att ansöka om att bli 2020 års nybörjare i sin klass.

Mer information i länken: http://agilityklubben.se/dig-som-tavlar/agriastipendium/

 

Hälsningar styrelsen

Föregående nyhet

Lag SM i augusti på Gotland

Nästa nyhet

Protokoll nummer 12

Våra huvudsponsorer